ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
11:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

ენდოკრინოლოგია
Beginners
8:00 AM
9:00 AM
Emma Brown

კარდიოლოგია
Description 1:
10:00 AM
2:00 PM
Description 2:

გინეკოლოგია
11:00 AM
12:45 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
11:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

ენდოკრინოლოგია
Advanced
8:00 AM
9:00 AM
Emma Brown
ოფთალმოლოგია
Weightlifting
7:00 AM
9:00 AM
Kevin Nomak
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
12:00 PM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

გინეკოლოგია
11:00 AM
12:45 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner

ექოსკოპია
Weightlifting
12:30 PM
2:00 PM
Kevin Nomak
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
9:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
11:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
ენდოკრინოლოგია
Beginners
11:00 AM
1:00 PM
Emma Brown

გინეკოლოგია
11:00 AM
2:00 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced

ოფთალმოლოგია
Beginners
1:00 PM
3:00 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
11:00 AM
1:00 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
12:30 PM
2:00 PM
Kevin Nomak
გინეკოლოგია
1:00 PM
2:00 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: All Levels
ექოსკოპია
Body works
1:00 PM
3:00 PM
Kevin Nomak
კარდიოლოგია
Description 1:
2:00 PM
6:00 PM
Description 2:

ოფთალმოლოგია
Intermediate
3:00 PM
4:00 PM
Kevin Nomak

გინეკოლოგია
3:00 PM
4:30 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced

რადიოლოგია
High impact
4:00 PM
5:00 PM
Trevor Smith
ოფთალმოლოგია
Weightlifting
2:00 PM
3:00 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგია
Advanced
3:00 PM
4:00 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგიაAdvanced stamina workout.

გინეკოლოგია
3:00 PM
4:30 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced

რადიოლოგია
Low impact
4:00 PM
5:00 PM
Mark Moreau
რადიოლოგია
High impact
3:00 PM
3:45 PM
Mark Moreau
ენდოკრინოლოგია
Preschool class
3:00 PM
4:00 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Preschool class
3:00 PM
4:00 PM
Emma Brown
ოფთალმოლოგია
Beginners
3:00 PM
4:00 PM
Kevin Nomak
რადიოლოგია
Low impact
4:00 PM
5:00 PM
Mark Moreau
რადიოლოგია
High impact
4:00 PM
5:00 PM
Trevor Smith
ენდოკრინოლოგია
Zumba dance
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Advanced
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown

ოფთალმოლოგია
Beginners
5:00 PM
6:30 PM
Kevin Nomak
ენდოკრინოლოგია
Fitness and fun
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Fitness and fun
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown

ოფთალმოლოგია
Advanced
5:00 PM
6:30 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
6:00 PM
7:30 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
6:00 PM
7:30 PM
Kevin Nomak

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

კვირა

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
კარდიოლოგია
Description 1:
10:00 AM
2:00 PM
Description 2:
კარდიოლოგია
Description 1:
2:00 PM
6:00 PM
Description 2:

ორშაბათი

სამშაბათი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
გინეკოლოგია
11:00 AM
12:45 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner
გინეკოლოგია
11:00 AM
2:00 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced
გინეკოლოგია
11:00 AM
12:45 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Beginner
გინეკოლოგია
1:00 PM
2:00 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: All Levels
გინეკოლოგია
3:00 PM
4:30 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced
გინეკოლოგია
3:00 PM
4:30 PM
Instructor: M. Moreau
Room: 6
Level: Advanced

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

შაბათი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
ოფთალმოლოგია
Weightlifting
7:00 AM
9:00 AM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგია
Beginners
1:00 PM
3:00 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგია
Weightlifting
2:00 PM
3:00 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგია
Advanced
3:00 PM
4:00 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგიაAdvanced stamina workout.
ოფთალმოლოგია
Intermediate
3:00 PM
4:00 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგია
Beginners
3:00 PM
4:00 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგია
Beginners
5:00 PM
6:30 PM
Kevin Nomak
ოფთალმოლოგია
Advanced
5:00 PM
6:30 PM
Kevin Nomak

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

შაბათი

კვირა

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
ენდოკრინოლოგია
Beginners
8:00 AM
9:00 AM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Advanced
8:00 AM
9:00 AM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Beginners
11:00 AM
1:00 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Preschool class
3:00 PM
4:00 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Preschool class
3:00 PM
4:00 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Zumba dance
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Advanced
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Fitness and fun
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown
ენდოკრინოლოგია
Fitness and fun
5:00 PM
6:30 PM
Emma Brown

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
ექოსკოპია
Weightlifting
11:00 AM
1:00 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
12:30 PM
2:00 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
12:30 PM
2:00 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Body works
1:00 PM
3:00 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
6:00 PM
7:30 PM
Kevin Nomak
ექოსკოპია
Weightlifting
6:00 PM
7:30 PM
Kevin Nomak

ორშაბათი

სამშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

კვირა

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
11:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
11:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
12:00 PM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
9:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
კარდიოექოსკოპია
Open entry
7:00 AM
11:00 AM
Mark Moreau
კარდიოექოსკოპიაOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

ორშაბათი

სამშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

კვირა

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
რადიოლოგია
High impact
3:00 PM
3:45 PM
Mark Moreau
რადიოლოგია
Low impact
4:00 PM
5:00 PM
Mark Moreau
რადიოლოგია
High impact
4:00 PM
5:00 PM
Trevor Smith
რადიოლოგია
Low impact
4:00 PM
5:00 PM
Mark Moreau
რადიოლოგია
High impact
4:00 PM
5:00 PM
Trevor Smith

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

შაბათი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა