ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი

ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე

ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე

ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე

კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი
პლასტიკური ქირურგისაკონსულტაციო დღე

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
პლასტიკური ქირურგისაკონსულტაციო დღე
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი

ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე

ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე

კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი

ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე

ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე

ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე

კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი

ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე

ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე

ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე

კარდიოლოგი
სამუშაო საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი

ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე

ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე

ენდოკრინოლოგი
მიღებს საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე

კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი

პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
2:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე

კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
2:00 PM
გიორგი გოგიშვილი

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი
კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი
კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი
კარდიოლოგი
სამუშაო საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი
კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
გიორგი გოგიშვილი
კარდიოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
2:00 PM
გიორგი გოგიშვილი

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე
ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე
ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე
ენდოკრინოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე
ენდოკრინოლოგი
მიღებს საათები
10:00 AM
5:00 PM
სოფიო ვეშაპიძე

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
პლასტიკური ქირურგისაკონსულტაციო დღე
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
2:00 PM
თენგო ჩიკვაიძე

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი
პლასტიკური ქირურგისაკონსულტაციო დღე
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი
პლასტიკური ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
6:00 PM
თამარა მირაშვილი

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

პარასკევი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი
გინეკოლოგი
მიღების საათები
10:00 AM
4:00 PM
ნინო ჩერქეზიშვილი

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე
ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე
ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე
ონკოქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
დავით ჯინჭველაძე

ორშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე
ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე
ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე
ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე
ზოგადი ქირურგი
მიღების საათები
10:00 AM
5:00 PM
კახაბერ ბერიანიძე

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი