გამოკითხვა

{“uid”:”ff73cf67-2b22-457f-a9ae-b71fbbd3d752″,”id”:”11332″,”questions”:[{“uid”:”9bb2d33b-46ab-4dd9-93ef-fa7db1f02287″,”content”:”\u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d8 \u10ee\u10d0\u10e0\u10d7 \u10e9\u10d5\u10d4\u10dc\u10d8 \u10db\u10dd\u10db\u10e1\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7?”,”settings”:{“selection”:{“minimum”:1,”maximum”:1}},”choices”:[{“uid”:”f708bda3-2f05-455b-a4ab-0c7ce9617aa7″,”type”:”text”,”label”:”\u10d3\u10d8\u10d0\u10ee, \u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d8 \u10d5\u10d0\u10e0.”,”votes”:77,”votesOverride”:77,”collapsed”:true,”visibility”:true,”translations”:{“ru_RU”:{“label”:”\u0414\u0430, \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b.”},”en_US”:{“label”:”Yes, I’m satisfied.”}}},{“uid”:”04511d2e-0a9f-433b-9172-8e8e8b25d221″,”type”:”text”,”label”:”\u10d0\u10e0\u10d0, \u10d0\u10e0 \u10d5\u10d0\u10e0 \u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d8.”,”votes”:3,”votesOverride”:3,”collapsed”:false,”visibility”:true,”translations”:{“ru_RU”:{“label”:”\u041d\u0435\u0442, \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b”},”en_US”:{“label”:”No, I’m not satisfied.”}}}],”translations”:{“ru_RU”:{“content”:”\u0412\u044b \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u043c?”},”en_US”:{“content”:”Are you satisfied with our service?”}},”votesOverride”:1}],”fields”:[],”expressions”:{“en_US”:{“%s Vote”:{“translations”:[]},”Previous”:{“translations”:[]},”Next”:{“translations”:[]},”Results”:{“translations”:[]},”Vote”:{“translations”:[]},”Back to vote”:{“translations”:[]},”Continue to vote”:{“translations”:[]},”Continue to results”:{“translations”:[]},”Other”:{“translations”:[]},”You cannot vote again.”:{“translations”:[]},”You have to vote for at least one choice.”:{“translations”:[]},”You cannot vote for more than one choice.”:{“translations”:[]},”You have entered an invalid captcha…