თავის რენტგენოლოგიური კვლევა
სახის ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
საფეთქლის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ცხვირის ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
პარანაზალური სინუსების/ წიაღების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
პარანაზალური სინუსების/ წიაღების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ერთ პროექციაში
ქვედა ყბის რენტგენოლოგიური გამოკვევა
ზედა ყბის და სასის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ნეკნების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მკერდის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
სტერნო-კლავიკულური სახსრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ტრაქეის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ხორხის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ფილტვების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ერთ პოზიციაში
გულმკერდის ღრუს ორგანოების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა წოლით პოზიციაში
რენტგენო-მამოგრაფია
დიაფრაგმული თიაქრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
საყლაპავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით
საყლაპავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ორმაგი კონტრასტირებით
კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის რენტგენოგრაფია
წვრილი ნაწლავის განვლადობის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
წვრილი ნაწლავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ორმაგი კონტრასტირების გამოყენებით
ნაწლავთა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ქოლეცისტო– და ქოლედოქოგრაფია რენტგენის სხივით
მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
მუცლის და მენჯის მარტივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
თირკმლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ცისტოგრაფია (რენტგენის სხივით)
რენტგენოლოგიური ურეთეროცისტოგრაფია
საშარდე გზების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
რენტგენოლოგიური უროგრაფია
შარდ–სასქესო ტრაქტის სხვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით
ხერხემლის კისრის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ხერხემლის კისრის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა თავის წინ დახრით
ხერხემლის გულმკერდის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დახრილი პროექციით
ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა სხეულის წინ დახრით
ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით
ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ვერტიკალურ პოზიციაში
გავის ძვლის რენტგენოგრაფია
კუდუსუნის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა

გავა–თეძოს შესახსრების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
გავა–თეძოს შესახსრების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით (ჩამბერლაინი/
სქოლიოზის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მხრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
მხრის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ლავიწის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ლავიწის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ბეჭის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ბეჭის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
მკერდ–ლავიწის შესახსრების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ლავიწ–აკრომიონის შესახსრების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
ლავიწ–აკრომიონის შესახსრების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით
მხრის ძვლის რენტგენოგრაფია
მხრის ძვლის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
იდაყვის რენტგენოლოგიური გამოკვლევაა კონტრასტის გარეშე
იდაყვის ორმხრივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
წინამხრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
წინამხრის ორმხრივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მაჯის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მაჯის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მტევნის და თითების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მტევნის და თითების ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მენჯის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ბარძაყის ძვლის დიაგნოსტიკური რენტგენოლოგია
მენჯ-ბარძაყის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მენჯ-ბარძაყის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ბარძაყის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ბარძაყის ძვლის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
მუხლის რენტგენოგაფიული გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
კვირისტავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
წვივის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
კოჭის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
კოჭის ორმხრივი (ბილატერალური) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
კოჭის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით/სიმძიმით ან ბრუნვით
ქუსლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ქუსლის ორმხრივი (ბილატერალური) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ტერფის და ფეხის თითების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
ტერფის და ფეხის თითების ორმხრივი (ბილატერალური) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
რენტგენოლოგიური ფისტულოგრაფია
რენტგენოსკოპია
საყლაპავი მილის, კუჭის რენტგენოსკოპია
რენტგენოლოგიური კოლონოგრაფია
მსხვილი ნაწლავის განვლადობის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
რენტგენოლოგიური ჰისტეროსალპინგოგრაფია