ლაპორატორია

“წმ. იოანე მოწყალის სახელობის პრივატ კლინიკის” მრავალფუნქციური ლაბორატორია აღჭურვილია მსოფლიო დონის ამერიკული კომპანია Johnson&Johnson-ის ბოლო თაობის ანალიზატორებით, რომლებიც ლაბორატორიული კვლევების სრული სპექტრის ჩატარების შესაძლებლობას იძლევა.

კვლევის შედეგების მიწოდება შესაძლებელია როგორც ფაქსით, ასევე ელექტრონული ფოსტით.
შესაძლებელია ასევე ლაბორატორიული მომსახურება ადგილზე გამოძახებით.

ლაბორატორიული კვლევები წარმოებს შემდეგ დარგებში:

ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში (სისხლში, სისხლის შრატში, პლაზმაში) / BL.1.1
გლიკირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა / BL.1.8
რეტიკულოციტების განსაზღვრა სისხლში / BL.2.5
სისხლის საერთო ანალიზი / BL.6
საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.7.1
ალბუმინის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.7.4
I და T ტროპონინების განსაზღვრა სისხლში / BL.7.8
C-რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.7.9.1
ფიბრინოგენის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.7.9.6
შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.9.1
კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.9.3
შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.9.7
საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.10.1.1
თავისუფალი (არაკონიუგირებული) ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.10.1.2
კონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.10.1.3
ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში / BL. 11.1.1
ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში / BL.11.2.1
ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში / BL.11.2.2
გამაგლუტამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში / BL.11.2.3
კრეატინკინაზის MB ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში / BL.11.2.5
გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სიხლის შრატში (ანალიზატორზე) / BL.12.1
გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში (ექსპრეს მეთოდით) / BL.12.1
ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლის შრატში / BL.13.2
საერთო ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა სიხლში / BL.13.6
მაღალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სიხლში (ალფა ლიპოპროტეინების) / BL.13.7.2a
ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (პრებეტა ლიპოპროტეინები) / BL.13.7.2b
დაბალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (ბეტა ლიპოპროტეინების ) / BL.13.7.2c
ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში ( K,Ca+) / BL.14
მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში / BL.14.4
რკინის განსაზღვრა / BL.14.5
კალციუმის განსაზღვრა სისხლში / BL.15.1
ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში / BL.15.2
კოაგულოგრამა / CG.7
არასტაბილიზირებული სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა / CG.2.1.1
პროთრომბინის (თრომბოპლასტინის) დროის განსაზღვრა სისხლში ან პლაზმაში / CG.2.1.7
თრომბინის დროის განსაზღვრა / CG.2.1.11
ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა (D-დიმერი) / CG.4.2.6
საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა INR: International normalized ratio/ CG.6
შარდის ხვედრითი წონის განსაზღვრა / UR.1.2
კეტონური სხეულების განსაზღვრა შარდში / UR.2.5
ზიმნიცკის სინჯი /UR.5
შარდის საერთო ანალიზი / UR.7
საშოს ეპითელიური უჯრედების განსაზღვრა ქალის სასქესო ორაგონოების გამონადენში / GF.1
ერითროციტების განსაზღვრა ქალის სასქესო ორაგონოების გამონადენში / GF.2
ლეიკოციტების განსაზვრა ქალის სასქესო ორგანოების გამონადენში / GF.3
საშოს გამონადენის სისუფთავის ხარისხის შეფასება / GF.5
ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ / IM.4.1.1
ანტისხეულები თირეოიდული პეროქსიდაზის მიმართ / IM.4.1.2
ანტისხეულები lgG რევმატოიდული ფაქტორის (Fc) მიმართ(RF) / IM.8.3.1
ანტისხეულები თირეოტროპინის რეცეპტორის მიმართ (TTT) / IM.9.3.2
ერითროც. ანტიგენ.ძირით. სისტე. განსაზ. (ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა) / IM.10.1
რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა / IM.10.1.2
კუმბსის რეაქციის განსაზღვრა / IM.10.3
ერითროციტების სხვა ანტიგენების განსაზღვრა (მოიცავს რეზუს ფენოტიპირებას) / IM.10.6.2
კა-19-9 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის) განსაზღვრა სისხლში / IM.18.1.3a
კ-125 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის) განსაზღვრა სისხლში / IM.18.1.3b
კა-15-3 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის) განსაზღვრა სისხლში / IM.18.1.3c
საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში(PSA) / IM.18.1.6a
თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში (FT3) / HR.1.1
თავისუფალი თიროქსინის განსაზღვრა სისხლში(FT4) / HR.1.2
თირეოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში / HR.1.4
ფოლიკულომასტიმულირებელი ფორმონის განსაზღვრა სისხლში / HR.3.4
თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში / HR.3.6
პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში / HR.3.7
მალუთეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში / HR.3.8
კორტიზოლის განსაზღვრა სისხლში / HR.5.5
C- პეპტიდის განსაზღვრა სისხლში / HR.6.2
პროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში / HR.7.1
ესტრადიოლის განსაზღვრა სისხლში / HR.7.2
ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში / HR.7.3
სხვა ჰორმონების განსაზღვრა ადამიანის ქორიონგონადოტროპული ჰორმონი / HR.8
Mycoplasma (ureaplasma) urealiticum / MB.2.237
Mycoplasma hominis / MB.2.241
Chlamydia trachomatis (Ig M) / MB.4.79
Chlamydia trachomatis (Ig G) / MB.4.79
Mycobacterium tuberculosis / MB.4.235
Treponema pallidum ( RW) / MB.4.386
Citomegalovirus (Ig M) / MB.9.8
Citomegalovirus (Ig G) / MB.9.8
Hepatitis B virus (სტრიპით მარკერი HBsAg) / MB.9.25
HepatitisB virus (მარკერი HBsAg) / MB.9.25
Herpes simplex virus 1,11 Ig M / MB.9.30
Herpes simplex virus 1,11 Ig G / MB.9.31
Anti-HIV 1 / MB.9.36
Anti-HIV 2 / MB.9.37
Toxoplasma gondii (Ig M) / PR.2.37
Toxoplasma gondii (Ig G) / PR.2.37
ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლში / BL.INT.1
ლიპიდური ცვლა(მოიცავსBL.13.2; BL.13.6; BL.13.7.2a; BL.13.7.2b; BL.13.7.2.c) / BL.INT.2
რევმატოიდული სინჯების განსაზღვრა (მოიცავს BL.17; BL.7.9.1: IM.8.3.1) / BL.INT.3
სის. ბიოქ. გამოკვ. (BL.7.1; BL.10.1.1; BL.10.1.3; BL.11; BL.11.2.1; BL.11.2.2; B.11.2.3 / BL.INT.4
კალიუმის BL.14.2 ანალიზატორი) განსაზღვრა სისხლში / BL.14.2
პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში / CG.2.1.7
საერთო (ანალიზატორი) ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზღვრა სისხლში / BL.10.1
ტროპონინი (თვისობრივი) / BL.7.8
განავლის გამოკვლევა ჰელმინთებზე / MB.19.1
ერითროციტების რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში / BL.2
თრომბოციტების დათვლა სისხლში / BL.3
ლეიკოციტები / BL.4
ფორმიანი ელემენტების განსაზღვრა (ადისკაკოვსკი) შარდში / UR.4
შარდში ნაღვლის პიგმენტების განსაზღვრა / UR.2.7
შაქრის განსაზღვრა შარდში / UR.2.4.1
ცილის რაოდენობის განსაზღვრა შარდში / UR.2.2
ჰემატოკრიტი / BL.2.3.4
ვაგინალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპია / MB.1
ლიაზების განსაზღვრა სისხლში (ამილაზა) / BL.11.4
განავლის საერთო ანალიზი / FA.4
სისხლის განსაზღვრა განავალში (ფარული სისხლდენა) / FA.2.2
APTT (აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო)
ABO სისტემის განსაზღვრა (A1, A2, A3, B) / IM.10.1.1
ინსულინი / HR.6.1
გლიკირებული ჰემოგლობინი
პლაზმოფერეზი / WGX400

კვლევის შედეგების მიწოდება შესაძლებელია როგორც ფაქსით, ასევე ელექტრონული ფოსტით.
შესაძლებელია ასევე ლაბორატორიული მომსახურება ადგილზე გამოძახებით.