საამაყო სიახლე: რამდენიმე თვიანი დაუღალავი შრომისა და საერთაშორისო აუდიტის შედეგად, პრივატ კლინიკამ მიიღო საერთაშორისო სერტიფიკატი ISO 9001:2015

ISO 9001 (International Standardization Organization) არის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტი, სერტიფიკატის ფლობა უზრუნველყოფს ორგანიზაციის საქმიანობის შესაბამისობას საერთაშორისო ნორმებთან, როგორც სამედიცინო, ისე მენეჯმენტის კუთხით.

ჩვენი პროფესიონალიზმი – თქვენი ნდობა!