თავის და თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია
თურქული კეხი (Sella turcica) კომპიუტერული ტომოგრაფია
ქალას ძვლების კომპიუტერული ტომოგრაფია
თავის ტვინის ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით
ფარისებრი ჯირკვლის და პარათირეოიდული ჯირკვლების კტ
თირკმელზედა ჯირკვლის კტ გამოკვლევა
თვალბუდის კტ გამოკვლევა
საფეთქლის ძვლის კტ გამოკვლევა
პარანაზალური სინუსების/ წიაღების და სახის არის კტ გამოკვლევა
კბილების კტ გამოკვლევა
ქვედა ყბის სახსრის კტ გამოკვლევა
პირის და კისრის რბილი ქსოვილების კტ გამოკვლევა
ფილტვის არტერიის კტ გამოკვლევა
თორაკალური აორტის კტ გამოკვლევა
კორონარული არტერიების კტ გამოკვლევა
გულის კტ გამოკვლევა
გულის პერფუზიის კტ გამოკვლევა
გულმკერფის ღრუს ორგანოების კტ გამოკვლევა
გულმკერდის ღრუს ორგანოების კტ გამოკვლევა გამოყენებული რადიოთერაპიული დოზის შემდეგ
ფილტვის პერფუზიის კტ გამოკვლევა
გულმკერდის ღრუს ორგანოების და მუცლის ღრუს ზედა ნაწილის კომბინირებული კტ გამოკვლევა
წვრილი ნაწლავის კტ
მსხვილი ნაწლავის კტ
ღვიძლის პერფუზიის კომპიუტერული ტომოგრაფია
ნაღვლის სადინრის კომპიუტერული ტომოგრაფია
ელენთის პერფუზიის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მუცლის ღრუს ზედა ნაწილის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მუცლის ღრუს ქვედა ნაწილის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია შემდგომი რადიოთერაპიისთვის დოზის განსაზღვრის მიზნით
მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია
მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია შემდგომი რადიოთერაპიისთვის დოზის განსაზღვრის მიზნით
საშარდე ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფია (მულტიფაზური კვლევა)
რეტროპერიტონეალური სივრცის კომპიუტერული ტომოგრაფია

ხერხემლის კისრის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია
ხერხემლის გულმკერდის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია
ხერხემლის წელის არის და გავას კომპიუტერული ტომოგრაფია
გავა–წელის შეერთების კომპიუტერული ტომოგრაფია
მხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია
ზედა კიდურის კომპიუტერული ტომოგრაფია
იდაყვის კომპიუტერული ტომოგრაფია
წინამხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მაჯის და მტევნის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მენჯის და ბარძაყის კომპიუტერული ტომოგრაფია
ბარძაყის ძვლის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მუხლის კომპიუტერული ტომოგრაფია
წვივის კომპიუტერული ტომოგრაფია
კოჭის და ტერფის კომპიუტერული ტომოგრაფია
აორტის რკალის და მისი განშტოვებების კომპიუტერული ტომოგრაფია
კისრის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია
ზედა კიდურის კომპიუტერული ტომოგრაფია
აორტის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მუცლის აორტის და ტოტების კომპიუტერული ტომოგრაფია
ღვიძლის ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით
ელენთის ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით
თირკმლის ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით
მენჯის ორგანოთა ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით
ქვედა კიდურის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია
ზედა კიდურის და კისრის ვენების და ზემო ღრუ ვენის კომპიუტერული ტომოგრაფია
ზემო ღრუ ვენის ქვემო ნაწილის, მენჯის ვენების და ქვემო კიდურის ვენების კომპიუტერული ტომოგრაფია
კარის (პორტალური) ვენის და მისი ტოტების კომპიუტერული ტომოგრაფია
თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით
კისრის მიდამოს კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით
მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით
მცირე მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მცირე მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით
მუცლის ღრუ და მცირე მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია
მუცლის ღრუ და მცირე მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტირებით
ფარისებრი ჯირკვლის და პარათირეოიდული ჯირკვლების კტ კონტრასტირებით
კისრის მიდამოს (მალების) კომპიუტერული ტომოგრაფია